Rozvoj obce

Investiční akce v letech 1999 - 2010

1999 Rekonstrukce střechy nad místní prodejnou 533.465,00 Kč
2000 Ústřední vytápění č.p. 35 (byt + hasičská zbrojnice)
Rekonstrukce veřejného osvětlení
81.404,40 Kč
220.617,60 Kč
2001 Bytová jednotka čp. 106 (2001-2002)
Oprava hasičské zbrojnice (podlaha, komín)
823.345,00 Kč
107.250,00 Kč
2002 Rekonstrukce střechy Hasičské zbrojnice
PC pro místní knihovnu
Zabezpečení koryta vodního toku Veselka
SDH plovoucí čerpadlo
198.975,00 Kč
86.579,00 Kč
67.872,00 Kč
37.750,50 Kč
2003 SDH elektrocentrála
Oprava místní komunikace Hoření ves
Oprava místní komunikace (mikroregion)
SDH výsuvný žebřík
9.150,00 Kč
199.442,25 Kč
130.000,00 Kč
2.750,00 Kč
2004 Výstavba chodníku
Návrh územního plánu
Rekonstrukce místní komunikace Dlouhá ves
Oprava zvonice
200.000,00 Kč
84.014,00 Kč
201.705,00 Kč
99.482,10 Kč
2005 Oprava vodovodu
Dopravní značení v obci
SDH baterie do hasičského auta
152.340,00 Kč
29.778,60 Kč
14.600,00 Kč
2006 Energetický audit
Autobusová čekárna
Oprava místní komunikace Dlouhá Ves
SDH pracovní stejnokroje, 2 ks zás. obleků
Pořízení obecních symbolů
49.980,00 Kč
50.000,00 Kč
299.160,00 Kč
27.658,00 Kč
37.000,00 Kč
2007 Oprava čekárny
Oprava rozhlasu a veřejného osvětlení po vichřici
SDH vysílačka
SDH zásahové přilby
SDH hasičská cisterna
Rozhlasová ústředna
Křovinořez
Rekonstrukce vodovodu Červený Vršek
12.680,00 Kč
24.990,00 Kč
9.443,00 Kč
36.122,00 Kč
80.000,00 Kč
44.423,00 Kč
25.000,00 Kč
1.200.000,00 Kč
2008 Projekt na místní komunikace
SDH zásahové obleky
Výměna truhlářských prvků čp. 35
Czech POINT
250.000,00 Kč
53.099,00 Kč
239.750,00 Kč
51.999,00 Kč
2009 Doplnění průzkumů a rozborů Územního plánu
SDH Škoda 1203 + oprava
SDH zásahová obuv a rukavice
SDH plechová garáž
SDH Motorola
Rekonstrukce místní komunikace na Kabáty
Rekonstrukce topení čp. 42
Datové schránky
25.000,00 Kč
24.000,00 Kč
21.230,00 Kč
37.247,00 Kč
6.895,00 Kč
4.227.000,00 Kč
783.206,00 Kč
42.845,00 Kč
2010 Výměna truhlářských prvků čp. 106
Rekonstrukce místní komunikace 804/1
359.262,00 Kč
979.238,00 Kč

Copyright © 2011 Informační portál Obce Ktová. Všechna práva vyhrazena.
Optimalizováno pro horizontální rozlišení obrazu 1024 pixelů a více.
Systémová aktualizace provedena dne 09.05.2011 (verze webu 1.5)

Reklamní sdělení:

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich